Vzdělávací portál ČD Cargo

Vzdělávací portál ČD Cargo

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Postup při přihlášení:

Uživatelské jméno se sestává z příjmení malými písmeny bez interpunkčních znamének a osobního čísla, např. novak85011222, heslo v základním tvaru je samotné osmimístné osobní číslo (pokud jste si heslo již nezměnili). V případě, že máte problémy s přihlášením, obracejte se na Správce Vzdělávacího portálu.

Správa Vzdělávacího portálu
elearning@cdcargo.cz