Vzdělávací portál ČD Cargo

Vzdělávací portál ČD Cargo

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Uživatelské jméno se sestává z příjmení malými písmeny bez interpunkčních znamének a osobního čísla, např. novak85011222, heslo v základním tvaru je samotné osmimístné osobní číslo (pokud jste si heslo již nezměnili). V případě, že máte problémy s přihlášením, obracejte se na Správce Vzdělávacího portálu.

Správa Vzdělávacího portálu
elearning@cdcargo.cz


Nutzername besteht aus dem Nachnamen in Kleinbuchstaben ohne Satzzeichen und Persönliche Nummer, zum Beispiel novak85011222, Das Passwort in der Grundform ist das achstellige Persönliche Nummer (Wenn Sie Ihr Passwort noch nicht geändert haben)

Falls Sie Probleme beim Einloggen haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator Bildungsportal.

elearning@cdcargo.cz